Vzdělávání přes internet – Webinář Universe platforma

9 Úno

Vzdělávání je tvrdý oříšek. Na jednu stranu je to zcela základní funkce našeho mozku, díky které dokážeme porozumět světu kolem nás, stejně jako vstřebávat informace a jejich využívání v praxi. Na druhou stranu se náš svět neustále mění a vyvíjí, s čímž by bylo dobré držet krok. Naštěstí předávání informací probíhá stále rychleji a rychleji, takže je pro nás snazší zůstat „na vlně“. To vše díky… internetu!

Školící platformy

Internet značně usnadnil a urychlil průběh výměny a získávání informací a školicí platformy jsou jedním z nejnovějších projevů tohoto procesu.

Školicí platformy jsou interaktivní centra pro výměnu znalostí. Díky demokratizaci přístupu ke kurzům přes internet se každý může naučit něco nového, získat nové dovednosti nebo sdílet své odborné znalosti s ostatními.

Jednotlivé platformy se od sebe samozřejmě liší. Některé z nich jsou exkluzivnější a poskytují pouze kurzy připravené malou skupinou vybraných odborníků, jako je Webinář Universe. Jiné, jako Udemy, umožňují publikaci téměř každému, kdo splňuje pár základních požadavků.

Koneckonců, existují platformy, které jen předstírají, že školení nabízejí.I v tomto odvětví se objevují podvodníci, stejně jako na jakémkoli jiném místě, online nebo offline, kde můžete získat něčí peníze nebo alespoň osobní informace.

Jak se takovým nástrahám vyhnout a vybrat si jen ty nejlepší platformy? Nejjednodušší bude věnovat pozornost několika jednoduchým bodům:

 • Jak dlouho tato platforma existuje?
 • Existuje kontakt na podporu? Je dostupný také e-mail?
 • Jsou kurzy podrobně popsány?
 • Souhlasí daná tvrzení (pokud existují) se skutečností?
 • Nezní nabídka jako zázračné řešení pro všechno?
 • Jsou platby na webu zabezpečené?

Samozřejmě také stojí za to prohlédnou si samotný web déle o do hloubky a důvěřovat případným tušením. Jakmile jsme si vybrali zajímavou platformu, je čas se začít se vzdělávat!

Online vzdělávání – znamení budoucnosti?

Možnost učit se nové věci online, více či méně formálně, usnadnila život mnoha lidem. Ne všichni jsou o tom však přesvědčeni. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody učení online a proč byste jej měli používat?

Za prvé, internet drasticky demokratizoval mnoho aspektů našich životů, včetně vzdělávání. Znalosti, které byly dříve limitovány vzdáleností do jednotlivých škol či univerzit, máte nyní na dosah ruky. Vyplatí se využít této příležitosti a podívat se na online kurzy, které nabízejí například zahraniční univerzity, nebo i digitální návštěvy muzeí.

Za druhé, kurzy dostupné na online platformách jsou často levnější. Digitální aspekt učení znamená, že si nemusíte pronajímat místnost ani fyzické učební pomůcky, což výrazně snižuje základní náklady na tako školení. Existují samozřejmě i prestižnější (a tedy dražší) kurzy, které jsou však vyváženy velkým výběrem levnějších variant.

Za třetí, velké množství kurzů je k dispozici kdykoli a odkudkoli, což nabízí vysokou flexibilitu. Díky tomu je mohou studenti kdykoli používat a odkudkoli konzultovat materiály v nich obsažené.

Na druhou stranu většina těchto typů formátů neodráží pevný rozvrh, který některým pomáhá se rozjet, ani příležitost setkat se s ostatními v atmosféře dané učebny. Pro některé lidi to bude poměrně vážná nevýhoda. Podobně některé praktické činnosti jsou efektivnější, když je učitel fyzicky přítomen.

Pokud jste člověk, kterému těchto pár nevýhod nevadí, stojí za to tento způsob nauky vyzkoušet. Pokud si chcete tento průběh ještě více usnadnit, vyberte si exkluzivní online platformu s ověřenými znalostmi, kterou je Webinář Universe školicí platforma!

Webinář Universe – školící platforma

Webinář Universe platforma je exkluzivní arzenál, naplněný těmi nejkvalitnějšími znalostmi připravenými vybranými odborníky. Díky tomu se můžete vyzbrojit novými dovednostmi a kompetencemi, aniž byste opustili svůj domov.

Za malý poplatek se můžete zaregistrovat na některý z vybraných webinářů o technologiích, investování, psychologii a dalších oblastech života. Stačí se zaregistrovat pomocí formuláře dostupného na webu nebo zakoupit přístup přes vybrané distributory, poté se stačí jen přihlásit a začít studovat.

Většina dostupných kurzů je z oblasti technologií a financí, ale nejen to. Existují také kurzy psaní na webu včetně webinářů SEO, psychologie a emoční inteligence nebo dokonce úvodní kurz portrétové fotografie.

Odborníci zodpovědní za vytváření přístupných webinářů dbali na to, aby byly přístupné všem bez ohledu na vzdělání nebo úroveň pokročilosti v daném tématu. Kurzy jsou také dostupné v mnoha jazycích včetně češtiny a slovenštiny, což usnadňuje vstřebání dané látky. Každý z nich navíc obsahuje jednoduchý úvod, poskytující základní znalosti potřebné pro zvládnutí další dávky znalostí. Díky tomu si zde přijdou na své začátečníci i pokročilí.

V první řadě jsou všechny webináře připraveny pro lidi, kteří chtějí získat nové dovednosti a rozšířit si obzory co nejsnažším a nejflexibilnějším způsobem. Tomu je přizpůsobena i náplň každého kurzu, jehož podrobné shrnutí najdete na jejich jednotlivých stránkách. Díky tomu si každý může vybrat jeden z nich a začít se prakticky okamžitě vzdělávat a získávat cenné znalosti a dovednosti!

Budoucnost?

Používání online školicích platforem přináší mnoho přímých výhod:

 1. Nové dovednosti, které lze snadno uplatnit v praxi
 2. Lepší pochopení daného tématu spolu s praktickými radami
 3. Aktuální znalosti, poskytnuté odborníkem
 4. Všeobecné rozšíření obzorů
 5. Cenné materiály, ke kterým se můžete vrátit kdykoliv budetepotřebovat

Absolvováním takového kurzu navíc projevujeme iniciativu a zájem, což v kombinaci s nově nabytými znalostmi může zvýšit vaši šanci zapůsobit na lektora, šéfa nebo své přátele. Kdo ví, možná právě tento detail určí vyšší hodnocení nebo rychlejší povýšení!

To však není vše, protože samotný fakt dalšího vzdělávání po ukončení studia má také mnoho nepřímých výhod:

 1. Samostatné vzdělávání nám umožňuje praktikovat sebekázeň a sebeorganizaci, což jsou samy o sobě cenné dovednosti.
 2. Aktualizace a rozšiřování našich znalostí a obzorů nám umožňuje zachovat si otevřenou mysl a budovat si vědění o světě, což jsou krásné hodnoty, které stojí za to rozvíjet.
 3. Pravidelné duševní úsilí činí náš mozek efektivnější a rychlejší. Intelektuálně náročná záliba samostudia nám navíc umožňuje uchovat si poznávací funkce mnohem déle.

Jak je možné vidět, investovat trochu času a prostředků do seberozvoje a flexibilní formě přináší mnoho výhod na různých úrovních života. Proto stojí za to využít technologického požehnání školicích platforem, abyste si zvykli pravidelně objevovat nová, fascinující témata. Místa jako Webinář Universe platforma tento průběh maximálně usnadňují a přizpůsobují. Učení je tak nejen přínosem, ale především potěšením!

Podobné příspěvky: